VBF

Västerbottens Båtförbund - En del av Svenska Båtunionen

  • VBF fungerar som en paraplyorganisation för båtklubbar inom Västerbottens län och i dagsläget är vi 21 medlemmar (båtklubbar).
  • Vi bearbetar kommuner och andra myndigheter för att tillvarata båtlivet och våra medlemmars bästa. I många frågor är vi remissinstans, främst i miljö och sjösäkerhetsfrågor.
  • Vi har ett mycket bra samarbete med kustbevakning och Sjöräddning och verkar för ökad sjösäkerhet inom vårt område. Miljöfrågor är ett viktigt område som vi också bevakar och är ert stöd.
  • När det gäller studier och ungdomsverksamhet så kan vi bistå med stöd och hjälp till båtklubbar och båtklubbsmedlemmar.
  • Till det administrativa systemet BAS hjälper vi er båtklubbar att komma igång och om det uppstår problem.
  • Vi kan hjälpa båtklubbarna med juridiskt stöd och hjälp, med lån till er anläggningar och vägleda i försäkringsfrågor samt de flesta frågor som rör båtlivet.