Välkommen till Västerbottens Båtförbund!

Västerbottens Båtförbund, VBF, är ett regionalt båtförbund för Västerbottens Län inom Svenska Båtunionen, SBU.

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

  • 2024-05-07

    Kansliets öppettider under Kristi Himmelfärdshelgen

  • 2024-03-26

    Stort tack till alla som deltog på Svenska Båtunionens digitala miljökonferens! Här hittar du presentationerna.

  • 2024-03-25

    Äntligen börjar vi känna av vårsolen och tankarna för oss till båten och kommande båtsäsong. Nu inför sjösättningen är det ett bra tillfälle att lära sig mer om hur man kan minska sin miljöpåverkan till sjöss och på land. Det kan handla om att lära sig eco-driving, möjligheten att byta från bensin till alkylatbensin men också att inte skräpa ner i våra fina farvatten. Matnyttiga tips om hur båtägare kan minska sin miljöpåverkan finns på Svenska Båtunionens hemsida och på båtmiljö.se.

Visa alla nyheter

Från Svenska Båtunionen