Välkommen

VBF:s Årsmöte den 3:e mars i Robertsfors

Posted by på 14:20 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för VBF:s Årsmöte den 3:e mars i Robertsfors

Delegater och styrelse vid Årsmötet. I vit tröja syns vår nye Ordförande Hans Öhlund.
Copyright: Bengt Hallberg

VBF:s Årsmöte öppnades med att vice Ordf. Valter Lindh hälsade alla välkomna. Därefter valdes presidium med Hans Öhlund som mötesordförande och Peter Jonsson, sekreterare.

Vid uppropet var 8 av våra medlemsklubbar representerade med totalt 20 röster.

Verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse gicks igenom, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Det förslag till stadgeändringar som godkändes vid förra årsmötet redovisades och godkändes, varvid de nya stadgarna gäller från 2018-04-01. Dessa läggs snart in här på hemsidan.

Valen till styrelsen ledde till att ny Ordförande blev Hans Öhlund, Kåge Bk. Till vice Ordf. valdes Jan-Egil Hemfjäll, Storumans Bk, och Valter Lindh, Bureå Båtsällskap, blev i stället ny Kassör. Nya Ledamöter blev Olle Heimersson, Umeå SS, och Peter Westh, Obbola Bk. Sedan tidigare är Peter Jonsson, Sikeå Bk, vald till Sekreterare, samt Ulf Forslund, Nordmalings Bk, ledamot.

Mötet godkände styrelsens förslag till Budget och Verksamhetsprogram. Även förslagen att styrelseersättningen och medlemsavgift skulle vara oförändrad godkändes.

Meningen var att Christer Bergström skulle avtackas, men eftersom han inte var där så får avtackningen anstå till lämpligt tillfälle.

SBU:s Miljö-coach Bengt Hallberg redovisade på ett utmärkt sätt om sitt arbete i Miljöutskottet och de Vatten- och Havsorganisationer som han är delegerad till.

Därefter tackade Hans Öhlund för det förtroende han fått som ny Ordförande och avslutade därmed mötet.

Årsmötesprotokollet finns på våra medlemssidor när det blivit justerat.

Isläget

Posted by på 09:27 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Isläget

Här finns isens utveckling och dagens utbredning.

BAS-utbildning i höst.

Posted by på 15:46 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning i höst.

Om inte fullt en månad kommer höstens BAS-utbildningar att dra i gång. Ta därför ett samtal inom styrelserna och se till att ni anmäler de som behöver gå våra kurser. Kurserna går i Skellefteå och Umeå, och för de klubbar som har lång färdväg kan reseersättning utgå vid samåkning.

Anmälan sker direkt till Valter Lindh på den mejladress  som finns i denna pdf-fil. Där finns även detaljer om kursen m.m.

Vidare finns det ett produktblad som beskriver hur BAS fungerar och vad det kan användas till.

 

Båtens Dag i Kåge

Posted by på 14:27 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Båtens Dag i Kåge

Kåge båtklubb arrangerar den efterlänktade ”Båtens Dag” i Kåge Småbåtshamn lördag 17/6 mellan 11:00 och 15:00, med många utställare på land och aktiviteter i vattnet. Under dagen underhållning av trubadurer och hamncaféet premiäröppnar.

På kvällen pubkväll i caféet med musik på scen av Cornelis Fotspår. För mer info klicka här

Stora Båtklubbsdagen i Skellefteå inställd

Posted by på 16:38 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Stora Båtklubbsdagen i Skellefteå inställd

På grund av för få anmälda har SBU beslutat att ställa in den Stora Båtklubbsdagen.

Man räknar dock med att göra ett nytt försök nästa vår, och inför den lägga ner mer krut på marknadsföringen. Inom VBF ska vi också försöka stötta på alla sätt, så att alla intresserade i övre Norrland som inte har möjlighet att åka på någon båtmässa kan ta del av denna begivenhet.

Extra Årsmöte inställt

Posted by på 14:15 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Extra Årsmöte inställt

Då den Stora Båtklubbsdagen blev inställd så skjuter vi även det Extra Årsmötet på framtiden. Eventuellt slopas det helt.

Ni är hjärtligt välkomna att skicka in förslag på ny Ordförande eller Valberedare till Hans Bergström, hans.bergstrom@jobmeal.se .

Båtriksdagen 2017

Posted by på 19:08 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Båtriksdagen 2017

Båtriksdagen hölls i år i Östersund på inbjudan av Jämtlands Båtförbund. Den inleddes av SBU:s ordförande Bengt Gärde med ett kort öppningsanförande innan han överlämnade ordet till Jämtlands landshövding Jöran Hägglund.

Jöran berättade om länet i stort innan han gick in på båtlivet, då främst i Storsjön. Båtar för fiske och transport hade ju alltid funnits, men när industrialiseringen satte igång kom det även ångbåtar, vilket medförde att frakt- och persontrafik över och runt sjön gick snabbare än de roddbåtar som skött detta från mitten av 1700-talet. Vintertid har trafiken skötts av hästforor, och på senare tid av bilar. Vägverket tog över ansvaret för vintervägarna 1937, men då ett antal broar byggts sedan dess har vintervägarna blivit färre. De färjor som sattes in har även minskat och nu är bara två färjeleder i bruk. I samband med att flottning upphörde på 1960-talet blev många av de arbetsbåtar som använts

Hans Öhlund, Kåge BK & Hans Eriksson, Bottenvikens Bf

ombyggda till fritidsbåtar. Sedan kom det fler och fler fritidsbåtar och det startades båtklubbar. I dag finns det femton klubbar, varav de flesta finns runt Storsjön.

Det formella mötet tog sedan sin början under mötesordföranden Sten Olsson från Bottenvikens Bf, och motioner  & propositioner behandlades i utskott innan det blev dags att ajournera mötet.

Jan-Egil Hemfjäll, Storumans BK, hans sambo Gunilla Eklund, samt Valter Lindh, Bureå BS

Middag med utdelning av förtjänsttecken samt tal och efterföljande dans avslutade dagen, där den goda maten och de duktiga spelemännen höll humöret på topp.

Söndag morgon var det redovisning av utskottsarbetet. De flesta frågorna klubbades igenom enhälligt, men det fanns både en motion och en proposition om demokratiarbetet som de flesta tyckte inte höll måttet. Resultatet blev att en demokratiutredning med brett deltagande under ledning av Henrik de Vries från Skåne Bf. Vad gäller budgeten så ser den bra ut. Inga avgiftshöjningar väntas på några år.

Valen gick ovanligt snabbt då man börjat med en ny röstningsprocedur. Till ordförande omvaldes Bengt Gärde. Omval på övriga som stod på avgång utom Lars Afzelius, som begärt att få koncentrera sig på skriverierna i Båtliv. I hans ställe valdes Henrik de Vries in. På ett fyllnadsval på 1 år valdes revisorn Christer Eriksson, Skåne Bf, in, vilket innebar att Leif Zadig, Skåne Bf, flyttades upp från sin plats som ersättare.

Bengt avslutade en trevlig Båtriksdag som Jämtlands Bf hade arrangerat på ett billigt och mycket bra sätt, de ska ha all vår eloge.

Efter en något sen lunch, men ändå före tidtabellen, placerades delegaterna från Skelleftetrakten i bilen och åkte hem. Dock med en fadd smak beroende på den olyckliga bussolyckan som hade skett några mil söder om vår mötesort.

BAS-utbildning inom VBF

Posted by på 20:52 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning inom VBF

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3aInom VBF har det under den gångna säsongen hållits fyra utbildningsserier i BAS, tre i Umeå och en i Skellefteå. De klubbar som hitintills deltagit i kurserna är: Kåge BK, Bureå BS, Sikeå BK, Patholmsvikens BK, Obbola BK, Gimonäs BK, Umeå SS, Umeå MS och Rundviks BK. I dagsläget är det 40 medlemmar i de olika klubbarna som lärt sig hantera BAS i olika funktioner.

Vi fortsätter vår utbildningssatsning efter båtupptagningen och hoppas då få med klubbarna i  mellanbygden, inlandet och söder om Umeå. Naturligtvis ser vi också till att de klubbar som behöver hjälp p.g.a. funktionärsbyte eller annat behov får sina behov tillgodosedda.

De klubbar som i dagens läge nyttjar BAS fullt ut har bara lovord att säga vad gäller förenklingen av klubbens administration. Se till att också er klubb får den chansen.

Har ni frågor eller synpunkter om BAS så ta gärna kontakt med Valter Lindh, 070-553 90 36.

Båtriksdagen på Romantica

Posted by på 16:41 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Båtriksdagen på Romantica

VBF:s Delegation: Marie Jonsson, Valter Lindh och Peter Jonsson.

VBF:s Delegation: Marie Jonsson, Valter Lindh och Peter Jonsson.

Årets Båtriksdag startade den 8:e april på färjan Romantica på en resa till Tallinn t.o.r. Efter inledande förhandlingar samlades vi före middagen med mingel för att lära känna varandra.

Nästa morgon var vi uppdelade i utskott där vi skulle gå igenom motioner och propositioner. Peter och Valter satt i var sitt utskott för att täcka allt. Det som diskuterades var bland annat Sjöfyllerilagen, Båtriksdagens utförande, Ungdomsstipendium, Stadgeändringar, Budget och Verksamhetsplanen. Det mesta gick efter VBF:s önskemål.

Vid tiotiden var vi förtöjda i Tallinn där det stod tre bussar med guider och väntade på oss för en rundtur i staden. Mycket hade ju bombats sönder under 2:a Världskriget, men den gamla Hansa-staden med sin ringmur var återuppbyggd till sitt gamla utseende, innehållande bl.a. parlamentsbyggnaden, presidentresidentet, ett antal ambassader och en rysk-ortodox kyrka som var väldigt vacker både inom- som utomhus. Vi besökte Olympiaparken där 1980:s seglingsolympiad gick av stapeln och fortsatte med att titta på olika stadsdelar(en speciell för den ryska befolkningen). Slutligen stannade vi för lunch på en restaurang som heter Platz.

Rein Lillesaar berättar om byggnaden och vad som ska serveras.

Rein Lillesaar berättar om byggnaden och vad som ska serveras.

Det var ett gammalt, delvis bombat, lagerhus, som man har restaurerat och murat upp tjusiga valv i tak och bärande valvbågar, vilket gjorde akustiken perfekt, man hör bara det som sägs vid det egna bordet. En av SBU:s styrelseledamöter, Rein Lillesaar, hade vidtalat sina brorsbarn, som byggt upp restaurangen, att ta fram en god lunch. Det blev svamp- och rotfruktssoppa  och därefter en lammrätt vilket var väldigt gott. Jag har inte smakat något liknande i Sverige utan vid förfrågan fick jag veta att det var ett gammalt, genuint Estländskt recept.

Tillbaks ombord fortsatte förhandlingarna och när budgeten diskuterades beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad. När vi sedan kom till valen lyckades Norra Norrlandsförbunden att få in en egen ledamot i Unionsstyrelsen. Det är Örjan Pekka från Kalix SMS, 48-årig ordförande för Kalix SMS, samt chefredaktör på Haparandabladet. Vi tror nu att de speciella frågor vi har här uppe kommer att få en större genomslagskraft i framtiden.

Båtriksdagen avslutades och för de som är intresserade kommer nog protokollet att kunna läsas på  SBU:s hemsida snart. Presidiet har nämligen sex veckor på sig att få fram ett justerat protokoll. Slutligen blev det en gemensam middag innan det var dags att koja. Vi debarkerade 10:15 på söndagen efter en fullspäckad och arbetsam resa.

Valter Lindh

 

BAS-utbildning har varit populär i vinter

Posted by på 19:07 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning har varit populär i vinter

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3aUnder den gångna vintern har vi haft möjligheten att utbilda 30 stycken nya brukare av BAS från tio olika klubbar i Umeå, Holmsund och Skellefteå. De har lärt sig systemet vad gäller administration, ekonomi samt hamnskötsel. Sedan har de inom respektive klubb delat upp inom sig vem som ska sköta respektive ansvarsområde

Man har upptäckt hur mycket enklare klubbens skötsel blir om man använder sig av BAS och uppskattar det initiativ SBU tagit för att via det webb-baserade programmet minska arbetsbördan för administratörer, kassörer och hamnansvariga. När sedan kursledaren Valter Lindh lovat att ställa upp med support via mail och telefon undrade man varför inte alla Sveriges båtklubbar nyttjar den här möjligheten. IMG_2031

Här ses deltagare från Rundviks Båtklubb, Umeå Motorbåtssällskap och Umeå Segelsällskap fördjupa sig i programmet under överinseende av kursledaren längst upp till höger.