Välkommen

Västerbottens Båtförbunds årsmöte ställs in!

Posted by på 01:01 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Västerbottens Båtförbunds årsmöte ställs in!

Västerbottens Båtförbund styrelse har idag beslutat att ställa in det planerade årsmötet utifrån den risk vi i nuläget befinner oss i gällande Coronavirusets framfart.

Regeringens beslut är att man inte får ha arrangemang med över 500 personer men vi anser att Västerbottens Båtförbund ska vidta försiktighetsåtgärder.

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har också kommit att äldre personer bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.

Vi kommer att hålla oss informerade om vad myndigheter fattar för beslut och därefter meddela er om när och hur vi kan hålla årsmötet.

Har ni frågor kontaktar ni Västerbottens Båtförbunds ordförande Hans Öhlund.

Hälsningar

Västerbottens Båtförbund

Hans Öhlund

Ordförande

Mejl: info@vasterbottensbatforbund.se

Tel: 070 577 96 56

Välkommen till Västerbottens Båtförbunds Årsmöte

Posted by på 00:30 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Västerbottens Båtförbunds Årsmöte

Hur man hittar till BBS

Hur du hittar till Bureå Båtsällskaps klubbstuga.

Följ de gulmarkerade vägarna på ovanstående karta.

De av er som kommer söderifrån tar första avfarten till Bureå. När ni kommit över älvbron passera skola, badhus och förskola så kommer ni till en vägkorsning med skyltar BÅTHAMN, BUREÅ ARKIV. Sväng höger och kör 1,4 km och sväng på nytt höger vid skylten båthamn. Fortsätt så långt vägen är plogad. FRAMME!

De som kommer norrifrån tar också första avfarten till Bureå. Ta till vänster före förskolan, följ därefter ovanstående beskrivning.

Alla som kör får naturligtvis milersättning under förutsättning att samåkning sker. Kontakta gärna grannklubbar för att fylla bilarna.

Här hittar ni Årsmöteshandlingarna.

Anmälan sker på nedanstående webbformulär senast söndag 15/3.

Anmälan Årsmöte

VBF:s Båtklubbsträffar

Posted by på 01:24 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för VBF:s Båtklubbsträffar

Under två dagar (lördagen den 15/2 och söndagen den 16/2) anordnade Västerbottens Båtförbund båtklubbsträffar för sina båtklubbar.

Båtklubbsträffarna hölls på Medborgarskolans lokaler i Umeå respektive Skellefteå.

Här nedan kan ni läsa om vilka föreläsningar som hölls och vem som var föreläsare.

Kristian Erling talade om ansvar och ekonomi. Foto: Bengt Hallberg

Föreläsning 1. Styrelsens ansvar/klubbens ekonomi (skatter, moms, budget och verksamhet). Föreläsare. Kristian Erling advokat och ledamot i Svenska Sjö.

Föreläsning 2. Klubbutveckling (hur ser det ut, vilka trender ser vi och vad gör vi). Föreläsare. Thomas Karlsson TK ledarguide AB ”utveckling av ledare & verksamhet” och Anita Boström ansvarig för STFs Franchiseverksamhet.

Föreläsning 3. Sjösäkerhet = Tryggt båtliv (säker besättning, båt och hamn). Föreläsare. Hans Öhlund ordförande i Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté.

Anita Boström, t.v., och Thomas Karlsson berättade om hur klubben kan utvecklas. Foto:Bengt Hallberg

Föreläsning 4. Miljö (båt, hamn och vatten). Föreläsare. Bengt Hallberg ledamot i svenska Båtunionens Miljökommitté.

På båtklubbsträffarna var 15 av våra båtklubbar representerade med nästan 50 båtklubbsmedlemmar.

Utifrån de muntliga och skriftliga kommentarer vi fått kan vi konstatera att det var mycket uppskattat av såväl båtklubbsmedlemmarna som föreläsarna. Känns som att det finns ett behov för oss ute i båtklubbarna för liknande båtklubbsdagar.

Från styrelsen i Västerbottens Båtförbund tackar vi alla som deltog, såväl båtklubbsmedlemmar som föreläsare.

Till sist ni kommer väl ihåg att vi har årsmöte i Västerbottens Båtförbund lördagen den 21 mars med start kl. 11:00 i Bureå Båtsällskaps klubbstuga. Utöver sedvanliga årsmötesärenden så kommer både Kustbevakningen och Svenska Sjöräddnings Sällskapet på mötet och informerar om deras verksamheter.

Sjösäkerhet

Posted by på 16:38 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Sjösäkerhet

Sjösäkerhetskommittén i Svenska Båtunionen har reviderat materialet Egenkontroll av Fritidsbåt. 

Öppna länken, läs och begrunda

Detta är ett bra material för såväl nyblivna båtägare som vi som haft båt ett tag, alltid bra med en påminnelse.

Olle Heimersson

Sjösäkerhetansvarig i VBF

Isläget

Posted by på 11:47 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Isläget

Här finns isens utveckling och dagens utbredning.

Din nästa hamn?

Posted by på 10:01 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Din nästa hamn?

Täfteå  Rovögern längst söderut på Täfteålandet har fått en ordentlig upprustning. Läs mer om det här!

 

Övergivna båtar

Posted by på 09:49 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Övergivna båtar

Fryken3010Statens Maritima Museer har tagit fram ett dokument om hur man handskas med övergivna båtar. Det brukar vara ett problem för de flesta båtklubbar, men här kan ni se hela dokumentet.

ViVa – vind och vattenstånd

Posted by på 09:52 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för ViVa – vind och vattenstånd

Sjöfartsverket har en sida till båtfolkets hjälp. På sidan kan du välja lämpliga observationsplatser där du kan få upplysning om aktuella värden vad gäller vind och vattenstånd, och på vissa platser ström och våghöjd. Även på mobilen kan du ta hem ViVa-appen.