Medlemsförmåner

Försäkringar via Svenska Sjö
Din båtklubb och era medlemmar är delägare i Svenska Sjö via Sveriges båtklubbsorganisationer. Detta ger fördelar som omfattande villkor, resultatbonus, och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Både för medlem och båtklubb.

Försäkringar för er båtklubb
Genom medlemskap i Västerbottens Båtförbund och Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av de prisvärda tillläggsförsäkringarna. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Försäkring för dig som båtklubbsmedlem
Genom att Svenska Båtunionen är delägare i Svenska Sjö och du är medlem i en båtklubb ansluten till Västerbottens Båtförbund kan du teckna en förmånlig båtförsäkring.

BAS – Svenska Båtunionens Administrativa System
Genom att ni är medlem har ni som båtklubb tillgänglighet till hela Svenska Båtunionens Administrativa System. Behöver ni hjälp i BAS eller att komma igång med BAS kontakta vår basansvarige Valter Lindh.

Tidningen – Båtliv
Genom medlemskapet till en båtklubb som är ansluten till Västerbottens Båtförbund får du tidningen Båtliv 6 gånger per år. Tidningen är en medlemstidning för Svenska Båtunionen som bevakar och rapporterar om fritidsbåtlivet.

Sjösäkerhet
Vi arbetar med sjösäkerhetsfrågor såväl i VBF som SBU. På SBUs hemsida kan du få mer information om olika sjösäkerhetsfrågor.
Via denna länk kan du komma direkt till ett material för att kunna kontrollera din båt oavsett vilken båttyp du har.

Miljö
Vi arbetar med miljöfrågor såväl i VBF som i SBU. Bra att tänka på att vara rädd om vår miljö så att kommande generationer också kan uppleva det sköna båtlivet. På SBUs hemsida kan du få mer information om olika sjösäkerhetsfrågor.

Utbildning
För att du ska kunna framföra din båt på ett tryggt och säkert sätt är det viktigt och bra med god kunskap om sjölivet, kontakta oss om du har frågor. Nämnden för båtlivsutbildning, NFB ägs av Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet och Transportstyrelsen.
Svenska Båtunionen har ett utbildningsmaterial enligt nedan och håller också webbinarier i olika frågor som kan vara bra för dig som båtägare och för er båtklubb.

Rorsmansmärket

För ungdomsverksamhet

Hamn och Varv
Vi arbetar med hamns och varvsfrågor såväl i VBF som i SBU. Det finns en hamnbok och egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar samt tips för ökat stöldskydd.

Juridik
Behöver ni juridisk rådgivning i er båtklubb kontakta oss på mail info@vasterbottensbatforbuns.se beskriv ert ärende och maila era kontaktuppgifter så återkopplar vi. VBF har också möjlighet att få hjälp av Svenska Båtunionens juridiska kommitté.

Båtklubbslån
Som medlemsbåtklubb har ni möjlighet till lån via Swedbank eftersom Svenska Båtunionen fungerar som borgenär. Har ni i er båtklubb behov av lån till er anläggning kontaktar ni oss via info@vasterbottensbatforbund.se