ÅRSMÖTE 14 mars

2023-01-20

Kallelse till Västerbottens Båtförbunds årsmöte tisdagen den 14 mars kl. 19 00.

Mötet sker som ett webbmöte via Zoom.

Kom ihåg att nominera till uppdragen i Västerbottens Båtförbund.