ÅRSMÖTE

2023-01-20
Tisdagen den 14 mars kl. 19 00.
Klicka vidare för mer info samt årsmöteshandlingar

Hej!

Tisdagen den 14 mars kl. 19 00 är det dags för Västerbottens Båtförbunds årsmöte via Zoom .
Du loggar in via länken: https://zoom.us/j/9161746044 För att ansluta till mötet anger du koden 0910, mer information finns i dokumentet Kallelse och dagordning nedan.
Övriga handlingar finns i bilagda PDF dokument.

Kom ihåg att Västerbottens Båtförbund är en idéll förening som ni råder över.
Det betyder om inte engagemang finns minskar möjligheten för Västerbottens Båtförbund att fungera och med det möjligheten att vara med i Svenska Båtunionen med alla de fördelarna.

Tyvärr så saknas det nomineringar framförallt till valberedning,
Vi förlänger möjligheten att göra nomineringar fram till årsmötet. I dokumentet ”Nomineringar till VBF årsmöte” kan ni se vilka uppdrag det behövs nomineringar till.

Till sist önska vi er välkomna, ni får gärna vara flera från er båtklubb/förening med ni måste utse vem som har rösträtt, ni ser hur många röster ni har i röstlängden som finns i handlingarna.

Styrelsen hälsar er välkommen!

PS. Utöver sedvanliga årsmötesbeslut kommer också en information om ”Hamnbok för båtklubbar” och ”Egenkontroll av fritidsbåt” detta är två dokument som ni i styrelsen och era medlemmar har mycket stor nytta av.

Kallelse och dagordning
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Årsbokslut
Nomineringar
Verksamhetsplan
Budgetförslag