Västerbottens Båtförbunds Årsmöte!

Årets Båtklubbsfunktionär Gunnar Sandgren förärades en skeppsklocka av VBF:s Ordförande Hans Öhlund

I dessa Coronatider så kände vi oss tvungna att ställa in det analoga årsmötet. Däremot höll VBF sitt första webbaserade årsmöte måndagen den 27 april. Vi kan rapportera att det fungerade alldeles utmärkt.

Verksamhetsberättelse och kassaberättelse godkändes. Revisorernas förslag på ansvarsfrihet beviljades. Ny verksamhetsplan, budget och oförändrade avgifter röstades också igenom.

Motioner och övriga handlingar till Svenska Båtunionens Båtriksdag (som är uppskjuten p g a Corona) gicks igenom och årsmötet ställde sig bakom styrelsens förslag.

Jan-Egil Hemfjäll valdes om som vice ordförande, Valter Lindh som kassör och Peter Westh som ledamot. Tage Staflund valdes som ny ledamot efter avgående Olle Heimersson. Stellan Holmström omvaldes som revisor och Lennart Johansson valdes som ny revisorssuppleant efter avgående Tage Staflund. Tyvärr fanns inga nominerade till valberedning så där ser vi framemot förslag på ledamöter.

Styrelsen har av de nominerade utsett Gunnar Sandgren, Patholmsvikens BK till 2019-år båtklubbsfunktionär. Han blev på årsmötet gratulerad till denna fina utmärkelse.

Lördagen den 9 maj var VBF:s ordförande Hans Öhlund och sekreterare Mikael Wiberg till Patholmsvikens BK (när de hade sin arbetsdag) och uppvaktade Gunnar Sandgren med en skeppsklocka till båtklubbsmedlemmarnas applåder.