Välkommen till Västerbottens Båtförbund!

Västerbottens Båtförbund, VBF, är ett regionalt båtförbund för Västerbottens Län inom Svenska Båtunionen, SBU.

Flytväst på stora och små!

I Sverige finns närmare 1 miljon fritidsbåtar och kanoter. Fler än 2,2 miljoner svenskar tillbringar delar av sin fritid på sjön. Med tanke på det stora antalet personer som utövar båtliv har vi ett tryggt och säkert båtliv i Sverige. De allvarligaste olyckorna har sjunkit i antal under lång tid. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Varje år omkommer runt 20 personer i olyckor relaterade till fritidsbåt och kanot. Den siffran skulle kunna halveras om alla bar flytväst när de är ute med båten. Framför allt äldre personer och män är överrepresenterade i statistiken. Det är ovanligt att barn och ungdomar råkar riktigt illa ut i båtolyckor. De vet nämligen att flytvästen alltid ska sitta på.

Ytterligare en risk finns i hamnar och vid tilläggningsplatser. Mycket få allvarliga olyckor sker i öppna vatten och i hårt väder, tvärtemot vad man kanske tror. Däremot förolyckas flera personer varje år i eller intill den hamn, brygga eller vik där man har förtöjt. Det kan vara på väg hem efter en trevlig kväll i land eller när någon ska gå i land eller ombord. Här är det viktigt att vi tänker på varandra, tar hand om varandra och ser till att vänner och båtgrannar kommer hem till båten, kommer i land och ombord på ett säkert sätt. Om man behöver gå upp om natten, tala då om för någon ombord vart man går och när man kan förväntas komma åter.

Två uppmaningar: Ta på flytvästen! Ta hand om varandra i sommar! Då kommer den positiva trenden med allt färre allvarliga olyckor inom båtlivet att fortsätta, trots att vi blir fler på sjön varje år.

En riktigt glad och trygg båtsommar önskar styrelsen för Västerbottens Båtförbund!

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

  • 2022-09-28

    Var rädd om miljön och din omgivning när du tar upp båten i höst! Följ våra enkla tips och skriv ut den smarta affischen till din båtklubb eller brygga!

  • 2022-09-23

    Nytt avsnitt av Båtlivspodden ute nu – Hur går det egentligen till när man bygger en båt? Hur går man från idé och koncept till färdig båt och vad händer där emellan?

  • 2022-09-15

    Det har nu gått några veckor sedan nya BAS 3 öppnade måndagen 29 augusti efter två veckors planerat stopp och överflyttning av all data. Med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten gått relativt bra, även om buggar och fel i det nya systemet har dykt upp. Periodvis är trycket på supporten, som bemannas av ideella krafter, mycket högt och väntetiden på svar och åtgärder kan upplevas som lång.

Visa alla nyheter