Västerbottens Båtförbunds Årsmöte 2021

Fjolårets Båtklubbsfunktionär Gunnar Sandgren förärades en skeppsklocka av VBF:s Ordförande Hans Öhlund.

Även i år är vi tvingade att ha webbaserat årsmöte. Därför kallas ni till en dator nära dej Onsdag 17:e mars kl. 19:00. Redan från kl. 18:00 finns möjlighet att ansluta sig.  Hur det går till beskrivs i Kallelsen. Alla båtklubbsmedlemmar som vill kan koppla upp sig och deltaga med inlägg m.m., men det är bara den som finns på den inskickade fullmakten som har rösträtten för er klubb.

Här hittar ni även Årsmöteshandlingar samt Nomineringar och Fullmakt. Observera att Fullmakten skall vara ifylld och mejlad till info@vasterbottensbatforbund.se senast 15/3. Nomineringarna kan ni också fylla i gällande valberedare. Frågor kan ställas till info@vasterbottensbatforbund.se eller kassor@vasterbottensbatforbund.se.