Västerbottens Båtförbund inbjuder medlemmarna till Båtklubbsträff!

Västerbottens Båtförbund inbjuder medlemmarna till Båtklubbsträff!

Posted på dec 20, 2019

Västerbottens Båtförbund (VBF) inbjuder medlemmarna till Båtklubbsträff!

Vi kommer att hålla båtklubbsträffar!
Lördagen den 15 februari, i Umeå på Medborgarskolan, Slöjdgatan 2.
Söndagen den 16 februari, i Skellefteå på Medborgarskolan, Storgatan 35.

På båda orterna börjar vi med kaffe och en kort information kl. 10:00
Kl. 10:15 startar föreläsning 1 & 2 vilka håller på till kl. 12:00.
Kl. 12:00 – 13:00 äter vi en gemensam lunch som VBF bjuder på.
Kl. 13:00 startar föreläsning 3 & 4 och vi räknar med att sluta kl. 14:00.

Föreläsning 1: Styrelsens ansvar/klubbens ekonomi (skatter, moms budget och verksamhet).
Föreläsare: Kristian Erling, Advokat, ledamot Svenska Sjö AB

Föreläsning 2: Klubbutveckling (hur ser det ut, vilka trender ser vi och vad gör vi).
Föreläsare: Anita Boström, ansvarig för STF`s Franchiseverksamhet Thomas Karlsson, TK ledarguide AB ”utveckling av ledare & verksamhet”

Föreläsning 3: Sjösäkerhet = Tryggt båtliv (säker besättning, båt och hamn).
Föreläsare: Hans Öhlund, Ordförande i Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté

Föreläsning 4: Miljö (båt, hamn och vatten)
Föreläsare: Bengt Hallberg, Ledamot i Svenska Båtunionens Miljökommitté

Skicka in anmälan enligt nedan senast den 20 januari 2020.

Gratis deltagande för båtklubbsmedlemmar anmälda genom båtklubben.

Vid samåkning betalar även Västerbottens Båtförbund milersättning.

(Kommer ni minst 2 personer så kan klubben få information från alla föreläsningar).

Anmälan båtdag
Plats
Lunch
Föreläsning fm *
Föreläsning em *