Om VBF

Västerbottens Båtförbund bildades 1978 av ett antal klubbar som hade samlats på initiativ av Lassi Fordell. Man enades om att starta Västerbottens Bf och Lassi blev vald till ordförande.

Vid årsskiftet 2014/2015 hade förbundet 3225 medlemmar fördelade på 22 medlemsklubbar. Av dessa är tre klubbar verksamma i inlandet i de stora sjöarna Malgomaj, Storuman och Gautsträsket & Storvindeln.

VBF:s ändamål är att som ideell och allmännyttig organisation tillvarata båtsport-/fritidsbåtlivets intressen inom regionen samt verka för ett gott sjömanskap med hög navigationskompetens och stort sjösäkerhets- och miljömedvetande.