Om VBF

Västerbottens Båtförbund bildades 1978 av ett antal klubbar som hade samlats på initiativ av Lassi Fordell. Man enades om att starta Västerbottens Båtförbund och Lassi blev vald till ordförande.

Vid årsskiftet 2020/2021 hade förbundet 4 000 medlemmar fördelade på 22 medlemsklubbar. Av dessa är två verksamma i inlandet övriga finns efter Västerbottenskusten.

VBF:s ändamål är att som ideell och allmännyttig organisation tillvarata båtsport och fritidsbåtlivets intressen inom regionen samt verka för ett gott sjömanskap med hög navigationskompetens och stort sjösäkerhets- och miljömedvetande.

Vi bearbetar kommuner och andra myndigheter för att tillvarata våra medlemsklubbars bästa. I många frågor är vi remissinstans, främst i miljöfrågor och farledsfrågor.

Vi har ett mycket bra samarbete med kustbevakning och sjöräddning och verkar för ökad sjösäkerhet inom vårt område.

VBF är också medlemmar i Svenska Båtunionen SBU och representerar förbundet i SBU:s Båtriksdag och Unionsråd. Med det är du som medlem i någon av våra båtklubbar också en del av Båtunionen och får bl.a. tidningen Båtliv hemskickad.

Här kan du läsa mer om Svenska Båtunionen.

Vi utgör Västerbottens Båtförbund:

Bureå Båtsällskap, Byske Båtklubb, Gimonäs Båtklubb, Gumboda Båtklubb, Hörnefors Båtklubb, Kåge Båtklubb, Nordmalings Båtklubb, Norrbyns Båthamnsförening, Nyvikens Båtförening, Obbola Båtklubb, Ostnäs Båtsällskap, Patholmsvikens Båtklubb, Rundviks Båtklubb, Sikeå Båtklubb, Skansholms Båtklubb, Tjuvkistans samfällighetsförening, Storumans Båtklubb, Täfteå Hamnförening, Umeå Motorbåtssällskap, Umeå Segelsällskap, Umeå Segelsällskaps Hamnförening, Ursvikens Segelsällskap.

Har du eller din klubb frågor och/eller idéer, tveka inte att kontakta Västerbottens Båtförbund