Alla inlägg av Valter Lindh

Bryggor på Norrbyskär

Umeå kommun har nu fattat beslut om att rusta upp Norrbyskär för båtlivet. Första etappen är nu utförd med bryggor på Kalmaren.

Västerbottens Båtförbund har tillsammans med sina medlemmar (båtklubbarna i Umeåområdet) haft en mycket bra dialog och ett bra samarbete med representanter för Umeå kommun.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20210714_142051-scaled.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20210714_142130-scaled.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20210714_142453-scaled.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20210714_142709-scaled.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20210714_143439-scaled.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20210714_143552-scaled.jpg

Västerbottens Båtförbunds Årsmöte 2021

Fjolårets Båtklubbsfunktionär Gunnar Sandgren förärades en skeppsklocka av VBF:s Ordförande Hans Öhlund.

Även i år är vi tvingade att ha webbaserat årsmöte. Därför kallas ni till en dator nära dej Onsdag 17:e mars kl. 19:00. Redan från kl. 18:00 finns möjlighet att ansluta sig.  Hur det går till beskrivs i Kallelsen. Alla båtklubbsmedlemmar som vill kan koppla upp sig och deltaga med inlägg m.m., men det är bara den som finns på den inskickade fullmakten som har rösträtten för er klubb.

Här hittar ni även Årsmöteshandlingar samt Nomineringar och Fullmakt. Observera att Fullmakten skall vara ifylld och mejlad till info@vasterbottensbatforbund.se senast 15/3. Nomineringarna kan ni också fylla i gällande valberedare. Frågor kan ställas till info@vasterbottensbatforbund.se eller kassor@vasterbottensbatforbund.se.

VBF:s Båtklubbsträffar

Under två dagar (lördagen den 15/2 och söndagen den 16/2) anordnade Västerbottens Båtförbund båtklubbsträffar för sina båtklubbar.

Båtklubbsträffarna hölls på Medborgarskolans lokaler i Umeå respektive Skellefteå.

Här nedan kan ni läsa om vilka föreläsningar som hölls och vem som var föreläsare.

Kristian Erling talade om ansvar och ekonomi. Foto: Bengt Hallberg

Föreläsning 1. Styrelsens ansvar/klubbens ekonomi (skatter, moms, budget och verksamhet). Föreläsare. Kristian Erling advokat och ledamot i Svenska Sjö.

Föreläsning 2. Klubbutveckling (hur ser det ut, vilka trender ser vi och vad gör vi). Föreläsare. Thomas Karlsson TK ledarguide AB ”utveckling av ledare & verksamhet” och Anita Boström ansvarig för STFs Franchiseverksamhet.

Föreläsning 3. Sjösäkerhet = Tryggt båtliv (säker besättning, båt och hamn). Föreläsare. Hans Öhlund ordförande i Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté.

Anita Boström, t.v., och Thomas Karlsson berättade om hur klubben kan utvecklas. Foto:Bengt Hallberg

Föreläsning 4. Miljö (båt, hamn och vatten). Föreläsare. Bengt Hallberg ledamot i svenska Båtunionens Miljökommitté.

På båtklubbsträffarna var 15 av våra båtklubbar representerade med nästan 50 båtklubbsmedlemmar.

Utifrån de muntliga och skriftliga kommentarer vi fått kan vi konstatera att det var mycket uppskattat av såväl båtklubbsmedlemmarna som föreläsarna. Känns som att det finns ett behov för oss ute i båtklubbarna för liknande båtklubbsdagar.

Från styrelsen i Västerbottens Båtförbund tackar vi alla som deltog, såväl båtklubbsmedlemmar som föreläsare.

Till sist ni kommer väl ihåg att vi har årsmöte i Västerbottens Båtförbund lördagen den 21 mars med start kl. 11:00 i Bureå Båtsällskaps klubbstuga. Utöver sedvanliga årsmötesärenden så kommer både Kustbevakningen och Svenska Sjöräddnings Sällskapet på mötet och informerar om deras verksamheter.