Hans Öhlund, ordförande i Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) uttalar sig i tidningen Båtliv

2021-02-28
Svenska Båtunionen skriver remissvar om förarintyg för vattenskoter till regeringen.