Välkommen

Västerbottens Båtförbunds Årsmöte!

Posted by på 02:33 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Västerbottens Båtförbunds Årsmöte!

Årets Båtklubbsfunktionär Gunnar Sandgren förärades en skeppsklocka av VBF:s Ordförande Hans Öhlund

I dessa Coronatider så kände vi oss tvungna att ställa in det analoga årsmötet. Däremot höll VBF sitt första webbaserade årsmöte måndagen den 27 april. Vi kan rapportera att det fungerade alldeles utmärkt.

Verksamhetsberättelse och kassaberättelse godkändes. Revisorernas förslag på ansvarsfrihet beviljades. Ny verksamhetsplan, budget och oförändrade avgifter röstades också igenom.

Motioner och övriga handlingar till Svenska Båtunionens Båtriksdag (som är uppskjuten p g a Corona) gicks igenom och årsmötet ställde sig bakom styrelsens förslag.

Jan-Egil Hemfjäll valdes om som vice ordförande, Valter Lindh som kassör och Peter Westh som ledamot. Tage Staflund valdes som ny ledamot efter avgående Olle Heimersson. Stellan Holmström omvaldes som revisor och Lennart Johansson valdes som ny revisorssuppleant efter avgående Tage Staflund. Tyvärr fanns inga nominerade till valberedning så där ser vi framemot förslag på ledamöter.

Styrelsen har av de nominerade utsett Gunnar Sandgren, Patholmsvikens BK till 2019-år båtklubbsfunktionär. Han blev på årsmötet gratulerad till denna fina utmärkelse.

Lördagen den 9 maj var VBF:s ordförande Hans Öhlund och sekreterare Mikael Wiberg till Patholmsvikens BK (när de hade sin arbetsdag) och uppvaktade Gunnar Sandgren med en skeppsklocka till båtklubbsmedlemmarnas applåder.

VBF:s Båtklubbsträffar

Posted by på 01:24 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för VBF:s Båtklubbsträffar

Under två dagar (lördagen den 15/2 och söndagen den 16/2) anordnade Västerbottens Båtförbund båtklubbsträffar för sina båtklubbar.

Båtklubbsträffarna hölls på Medborgarskolans lokaler i Umeå respektive Skellefteå.

Här nedan kan ni läsa om vilka föreläsningar som hölls och vem som var föreläsare.

Kristian Erling talade om ansvar och ekonomi. Foto: Bengt Hallberg

Föreläsning 1. Styrelsens ansvar/klubbens ekonomi (skatter, moms, budget och verksamhet). Föreläsare. Kristian Erling advokat och ledamot i Svenska Sjö.

Föreläsning 2. Klubbutveckling (hur ser det ut, vilka trender ser vi och vad gör vi). Föreläsare. Thomas Karlsson TK ledarguide AB ”utveckling av ledare & verksamhet” och Anita Boström ansvarig för STFs Franchiseverksamhet.

Föreläsning 3. Sjösäkerhet = Tryggt båtliv (säker besättning, båt och hamn). Föreläsare. Hans Öhlund ordförande i Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté.

Anita Boström, t.v., och Thomas Karlsson berättade om hur klubben kan utvecklas. Foto:Bengt Hallberg

Föreläsning 4. Miljö (båt, hamn och vatten). Föreläsare. Bengt Hallberg ledamot i svenska Båtunionens Miljökommitté.

På båtklubbsträffarna var 15 av våra båtklubbar representerade med nästan 50 båtklubbsmedlemmar.

Utifrån de muntliga och skriftliga kommentarer vi fått kan vi konstatera att det var mycket uppskattat av såväl båtklubbsmedlemmarna som föreläsarna. Känns som att det finns ett behov för oss ute i båtklubbarna för liknande båtklubbsdagar.

Från styrelsen i Västerbottens Båtförbund tackar vi alla som deltog, såväl båtklubbsmedlemmar som föreläsare.

Till sist ni kommer väl ihåg att vi har årsmöte i Västerbottens Båtförbund lördagen den 21 mars med start kl. 11:00 i Bureå Båtsällskaps klubbstuga. Utöver sedvanliga årsmötesärenden så kommer både Kustbevakningen och Svenska Sjöräddnings Sällskapet på mötet och informerar om deras verksamheter.

Sjösäkerhet

Posted by på 16:38 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Sjösäkerhet

Sjösäkerhetskommittén i Svenska Båtunionen har reviderat materialet Egenkontroll av Fritidsbåt. 

Öppna länken, läs och begrunda

Detta är ett bra material för såväl nyblivna båtägare som vi som haft båt ett tag, alltid bra med en påminnelse.

Olle Heimersson

Sjösäkerhetansvarig i VBF

Isläget

Posted by på 11:47 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Isläget

Här finns isens utveckling och dagens utbredning.

Din nästa hamn?

Posted by på 10:01 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Din nästa hamn?

Täfteå  Rovögern längst söderut på Täfteålandet har fått en ordentlig upprustning. Läs mer om det här!

 

Övergivna båtar

Posted by på 09:49 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Övergivna båtar

Fryken3010Statens Maritima Museer har tagit fram ett dokument om hur man handskas med övergivna båtar. Det brukar vara ett problem för de flesta båtklubbar, men här kan ni se hela dokumentet.

ViVa – vind och vattenstånd

Posted by på 09:52 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för ViVa – vind och vattenstånd

Sjöfartsverket har en sida till båtfolkets hjälp. På sidan kan du välja lämpliga observationsplatser där du kan få upplysning om aktuella värden vad gäller vind och vattenstånd, och på vissa platser ström och våghöjd. Även på mobilen kan du ta hem ViVa-appen.