Välkommen

BAS-utbildning inom VBF

Posted by på 20:52 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning inom VBF

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3aInom VBF har det under den gångna säsongen hållits fyra utbildningsserier i BAS, tre i Umeå och en i Skellefteå. De klubbar som hitintills deltagit i kurserna är: Kåge BK, Bureå BS, Sikeå BK, Patholmsvikens BK, Obbola BK, Gimonäs BK, Umeå SS, Umeå MS och Rundviks BK. I dagsläget är det 40 medlemmar i de olika klubbarna som lärt sig hantera BAS i olika funktioner.

Vi fortsätter vår utbildningssatsning efter båtupptagningen och hoppas då få med klubbarna i  mellanbygden, inlandet och söder om Umeå. Naturligtvis ser vi också till att de klubbar som behöver hjälp p.g.a. funktionärsbyte eller annat behov får sina behov tillgodosedda.

De klubbar som i dagens läge nyttjar BAS fullt ut har bara lovord att säga vad gäller förenklingen av klubbens administration. Se till att också er klubb får den chansen.

Har ni frågor eller synpunkter om BAS så ta gärna kontakt med Valter Lindh, 070-553 90 36.

Båtriksdagen på Romantica

Posted by på 16:41 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Båtriksdagen på Romantica

VBF:s Delegation: Marie Jonsson, Valter Lindh och Peter Jonsson.

VBF:s Delegation: Marie Jonsson, Valter Lindh och Peter Jonsson.

Årets Båtriksdag startade den 8:e april på färjan Romantica på en resa till Tallinn t.o.r. Efter inledande förhandlingar samlades vi före middagen med mingel för att lära känna varandra.

Nästa morgon var vi uppdelade i utskott där vi skulle gå igenom motioner och propositioner. Peter och Valter satt i var sitt utskott för att täcka allt. Det som diskuterades var bland annat Sjöfyllerilagen, Båtriksdagens utförande, Ungdomsstipendium, Stadgeändringar, Budget och Verksamhetsplanen. Det mesta gick efter VBF:s önskemål.

Vid tiotiden var vi förtöjda i Tallinn där det stod tre bussar med guider och väntade på oss för en rundtur i staden. Mycket hade ju bombats sönder under 2:a Världskriget, men den gamla Hansa-staden med sin ringmur var återuppbyggd till sitt gamla utseende, innehållande bl.a. parlamentsbyggnaden, presidentresidentet, ett antal ambassader och en rysk-ortodox kyrka som var väldigt vacker både inom- som utomhus. Vi besökte Olympiaparken där 1980:s seglingsolympiad gick av stapeln och fortsatte med att titta på olika stadsdelar(en speciell för den ryska befolkningen). Slutligen stannade vi för lunch på en restaurang som heter Platz.

Rein Lillesaar berättar om byggnaden och vad som ska serveras.

Rein Lillesaar berättar om byggnaden och vad som ska serveras.

Det var ett gammalt, delvis bombat, lagerhus, som man har restaurerat och murat upp tjusiga valv i tak och bärande valvbågar, vilket gjorde akustiken perfekt, man hör bara det som sägs vid det egna bordet. En av SBU:s styrelseledamöter, Rein Lillesaar, hade vidtalat sina brorsbarn, som byggt upp restaurangen, att ta fram en god lunch. Det blev svamp- och rotfruktssoppa  och därefter en lammrätt vilket var väldigt gott. Jag har inte smakat något liknande i Sverige utan vid förfrågan fick jag veta att det var ett gammalt, genuint Estländskt recept.

Tillbaks ombord fortsatte förhandlingarna och när budgeten diskuterades beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad. När vi sedan kom till valen lyckades Norra Norrlandsförbunden att få in en egen ledamot i Unionsstyrelsen. Det är Örjan Pekka från Kalix SMS, 48-årig ordförande för Kalix SMS, samt chefredaktör på Haparandabladet. Vi tror nu att de speciella frågor vi har här uppe kommer att få en större genomslagskraft i framtiden.

Båtriksdagen avslutades och för de som är intresserade kommer nog protokollet att kunna läsas på  SBU:s hemsida snart. Presidiet har nämligen sex veckor på sig att få fram ett justerat protokoll. Slutligen blev det en gemensam middag innan det var dags att koja. Vi debarkerade 10:15 på söndagen efter en fullspäckad och arbetsam resa.

Valter Lindh

 

VBF:s Båtdag den 5:e mars i Sikeå

Posted by på 11:27 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för VBF:s Båtdag den 5:e mars i Sikeå

Valter Lindh öppnar mötet. Copywright: Bengt Hallberg

Valter Lindh öppnar mötet. Copywright: Bengt Hallberg

VBF:s Årsmöte inleddes med att vice Ordf. Valter Lindh hälsade alla välkomna. Vårt Miljöombud Bengt Hallberg redovisade sedan på ett utmärkt sätt hur det såg ut med toatömningsstationer inom vårt förbund.

Därefter öppnades det formella årsmötet och till presidium valdes Hans Öhlund till mötesordförande och Peter Jonsson, sekreterare.

Vid valen utökades styrelsen med Hans Öhlund, Kåge Bk, och Ulf Forslund, Nordmalings Bk. Budgeten och Verksamhetsplanen diskuterades och fastställdes. Årsavgiften till VBF ska på styrelsens förslag rabatteras med 5:-, och en översyn av stadgarna m. bilagor ska genomgå en översyn. Slutligen avslutade Hans Öhlund ett väl genomfört möte.

Presidiet. Copywright: Bengt Hallberg

Årsmötesprotokollet finns på våra medlemssidor.

 

BAS-utbildning har varit populär i vinter

Posted by på 19:07 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning har varit populär i vinter

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3aUnder den gångna vintern har vi haft möjligheten att utbilda 30 stycken nya brukare av BAS från tio olika klubbar i Umeå, Holmsund och Skellefteå. De har lärt sig systemet vad gäller administration, ekonomi samt hamnskötsel. Sedan har de inom respektive klubb delat upp inom sig vem som ska sköta respektive ansvarsområde

Man har upptäckt hur mycket enklare klubbens skötsel blir om man använder sig av BAS och uppskattar det initiativ SBU tagit för att via det webb-baserade programmet minska arbetsbördan för administratörer, kassörer och hamnansvariga. När sedan kursledaren Valter Lindh lovat att ställa upp med support via mail och telefon undrade man varför inte alla Sveriges båtklubbar nyttjar den här möjligheten. IMG_2031

Här ses deltagare från Rundviks Båtklubb, Umeå Motorbåtssällskap och Umeå Segelsällskap fördjupa sig i programmet under överinseende av kursledaren längst upp till höger.

Isläget

Posted by på 09:27 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Isläget

Här finns isens utveckling och dagens utbredning.

Nu blir BAS ännu bättre!

Posted by på 02:18 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Nu blir BAS ännu bättre!

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3a Nu har SBU släppt nyheter i BAS. För klubbarnas BAS-administratörer och andra funktionärer kommer här en beskrivning av de nya funktionerna.

Läs här alla BAS-nyheter.

Var finns flytvästarna i VästerbottensKuriren

Posted by på 08:40 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Var finns flytvästarna i VästerbottensKuriren

FlytvästFlytväst el. inte flytväst har varit frågan som debatterats mellan Bengt Hallberg, VBF:s Miljö- och Säkerhetsansvarige, och Invar Näslund, VK:s chefredaktör. Efter en tids E-postväxling fick slutligen Bengt in sin insändare (med kommentar från Ingvar Näslund).

Läs insändaren här,

Nu börjar VBF:s utbildning i BAS-K

Posted by på 01:25 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Nu börjar VBF:s utbildning i BAS-K

BAS – Båtunionens AdministrationsSystem

Vad är BAS-K

BAS står för Båtunionens AdministrationsSystem, K för klubb. Det finns ytterligare delar i BAS ämnade för olika användning – BAS-M (endast medlemshantering utan båt- och avgiftshantering mm, gemensam med övriga organisationsdelar inom SBU – andra klubbar, båtförbund samt riksverksamheten (Båtliv, årsrapportering, mm)), BAS-F (de regionala Båtförbundens motsvarighet till BAS-K) och BAS-B (hantering/registrering av säkerhetsbesiktningar).

Varför ska vi välja BAS-K? – Säkerhet

Backup av BAS görs varje dygn. En backup per vecka sparas i sex veckor. En backup per månad sparas i sex månader. Blir något fel förlorar man maximalt ett dygns arbete. Samtidigt kan du återställa fel som upptäckts flera månader efter de inträffade.

Varför ska vi välja BAS-K? – Tillgänglighet

Gränssnittet är utvecklat för användning på ”normalstor” datorskärm men går att använda på så små skärmar som mobiltelefon.

Varför ska vi välja BAS-K? – Kontinuitet

I och med att BAS är helt webbaserat är det väldigt enkelt att lämna över mellan personer. Man behöver inte lämna över någon hårdvara. Man behöver inte lämna över/flytta någon data. Det enda som krävs är att den nya funktionären får ett användarkonto i BAS med rätt behörighet samt en introduktion i hur BAS fungerar.

Utbildning i BAS-K

Nu börjar snart VBF:s utbildning för era klubbfunktionärer. Se till att dessa anmäler sig senast den 15:e september.

Utbildningen äger rum i Skellefteå, Storuman och Umeå. Den är helt gratis och bilersättning utgår. Samåkning gäller. Läs vidare i vårt brev.

Din nästa hamn?

Posted by på 10:01 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Din nästa hamn?

Täfteå  Rovögern längst söderut på Täfteålandet har fått en ordentlig upprustning. Läs mer om det här!

 

Brev från Cecilia på SBU

Posted by på 00:28 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Brev från Cecilia på SBU

SBUlogo1
29 maj 2015

 

Hej det är jag som är Cecilia på SBU!

Jag började på SBU i augusti 1999 och tyckte att min företrädare hade varit länge på SBU men nu har jag själv varit här mer än dubbelt så länge som hon, tänk vad tiden går.
Jag är anställd som ekonomiansvarig och har hand om ekonomin i Svenska Båtunionen, Svenska Båtunionens Förlags AB, Nämnden För Båtlivsutbildning och Nordbåt. Där gör jag allt från att ta emot och betala fakturor till att göra års- och månadsbokslut.
Vi använder sedan några år tillbaka Swedbanks e-bokföring som är ett webb-baserat bokföringssystem, innan använde vi Hogia. När du använder e-bokföringen har du bl a alltid ditt bankkonto avstämt vilket spar mycket tid vid bokslutsarbetet.
SBU en lite arbetsplats så arbetsdagarna består inte bara av ekonomirelaterat arbete vilket gör att den ena dagen inte är den andra lik och ibland kan det vara svårt att hinna med. Sedan några år tillbaka har jag också hand om våra konferensbokningar bl.a till Båtriksdagen, som är SBUs årsmöte, Unionsrådet vårt höstmöte och miljökonferensen som är i samband med mässan Allt för sjön.
Vem är då jag?
Jag är en föreningsmänniska och har förutom båtintresset ett stort intresse för hundar.

Lundehundar
Jag hade mitt första styrelseuppdrag som 19-åring i Waxholms Brukshundklubb och sedan dess har det blivit ett antal styrelseuppdrag i olika föreningar som en patientförening, vägföreningen m.m. Just nu sitter jag som ordförande i Svenska Lundehundsällskapet som är en av rasklubbarna under Svenska Kennelklubben. I familjen finns tre norska lundehundar, Mina, Tona och Isak som säkert några av er träffat eftersom de är med mig på jobbet om dagarna. Att få ha med sig hunden på jobbet är verkligen en förmån som jag sätter stort värde på, och hundarna älskar att åka till jobbet!
Jag bor och är uppvuxen på Resarö som ligger en bit från skärgårdens huvudstad Vaxholm. Jag är gift och har tre vuxna söner. Alla i familjen delar på intresset för båtar och båtliv, vi åker motorbåt och är medlemmar i Resarö och Vaxholms Båtklubb. Vi har tre båtar, en Steel Lady 40, en Grisslan och en gummibåt.

Påminnelse för funktionärer som haft ekonomiska utlägg.

Är du funktionär och haft utlägg under våren för din klubb, ditt förbund eller för SBU då är det hög tid att skicka in underlag för detta till berörd organisation. En bra regel kan vara att senast 30 dagar efter avslutad aktivitet skicka en sammanställning på sina ekonomiska utlägg till berörd organisation.

BAS

Alla klubbar bör utse en registeransvarig som hanterar medlemmarna i BAS eller annat register. Registeransvarig och så många övriga funktionärer som möjligt registreras i BAS för att säkerställa information och kommunikation.
Två utvecklingsreleaser planeras under 2015. Den första kommer i sommar, den andra senare i höst. Här hittar du en översikt för release 1 2015.

Unionsrådet 2015

Unionsrådet 2015 hålls den 21-22 november ombord på Birka Cruises.
Ombordstigning sker lördagen 21 november kl 17.30. Vi är åter i Stockholm söndagen 22 november kl 15.45.
Mer information kommer i augusti.

Nyhetsbrev från Båtliv

Som ni kanske märkt utvecklar vi just nu tidningen Båtliv med ett nytt digitalt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är tänkt att fylla luckorna i papperstidningens utgivningsplan och sprida aktuell information och nyheter.
Ett första utskick gjordes förra veckan följt av en fråga om du som båtklubbsmedlem vill ta emot eller tacka nej till nyhetsbrevet.
Att även finnas digitalt skapar nya möjligheter för tidningen Båtliv som positionerar sig för framtiden som Europas största båttidning.

Flytvästkampanjen 2015

SBU driver i sommar en flytvästkampanj för att öka säkerheten på sjön och vill gärna få hjälp av er ute i båtklubbarna. På SBUs hemsida finns det snart nedladdningsbara affischer att skriva ut och sätta upp i hamnen med budskapet att alla ska ha flytväst och att flytvästen är en bekväm och billig livförsäkring om man faller i vattnet. Önskas större affischformat (än vad din skrivare klarar) så kontakta Peter Karlsson på SBUs kansli så kan vi ordna det.
Som ett led i kampanjen kommer vi också samarbeta med Radio P4 Stockholm och tillsammans med den kände radioprofilen Lasse Persson, alias: Kapten Väst, ge oss ut på turné i Stockholms skärgård.
Vi kommer dagligen under en vecka medverka i ett radioprogram med inriktning mot båtliv och sjösäkerhet där vi intervjuar kända profiler och pratar med lyssnare. Vi kommer också dela ut flytvästar till båtfarare som saknar det när de åker båt.
Partners är Sveriges Radio P4 Stockholm och sponsorer i kampanjen är Baltic Safety Products AB och Svenska Sjö.
Vi kommer att finnas på plats i Nynäshamn, Utö/Dalarö, Waxholm, Furusund och Hammarbyslussen.

Hav och vattens riktlinjer

Havs och vattenmyndighetens reviderade riktlinjer för båtbottentvätt är nu färdiga och publicerade. SBU i samverkan med de andra organisationerna inom Sjösportens samarbetsdelegation har varit mycket aktiva i arbetet med att försöka påverka utformningen av riktlinjerna.
I den senaste versionen framgår med tydlighet att tillsynsansvaret för båtbottentvätt ligger på kommunerna. Båtar som är helt bottensanerade kallas för giftfria båtar och behöver inte tvättas på spolplatta med steg 2 rening utan kan tvättas med andra metoder. Båtar nyligen målade med biocidfärg ska tvättas över spolplatta med steg 2 rening.
Genom att ansvaret nu flyttats ut till kommunerna är det viktigt att förbund och klubbar samverkar med kommunernas miljöhandläggare för att hitta en väg framåt.
Det framgår också i riktlinjerna att man ska verka för en utfasning av biocidfärger på båtbottnar.
De nya riktlinjerna hittar du här: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/vagledningar/batbottentvatt-av-fritidsbatar.html

Rekryteringskampanj

Arbetet med vår gemensamma marknadsföringsbroschyr för att rekrytera fler båtklubbar till våra förbund är igång.
Senast 1 juni måste bilder och det skrivna materialet vara vår redaktion tillhanda från de förbund som anmält sitt intresse.
Om ert förbund är intresserade, men ännu inte anmält sig kontaktar ni Peter Karlsson på SBU kansli.

Hamnboken och egenkontroll

Revisionen av Hamnboken och egenkontroll materialet håller på att avslutas och ska nu redigeras för att kunna distribueras i slutet av augusti.
Hamnboken får nya kapitel och andra har reviderats och uppdaterats. Egenkontrollen anpassas efter de kommunala miljöhandläggarnas tillsynshandledningar och nya checklistor kring bryggor, brandsäkerhet och arbetsmiljö kommer till.
Hamnboken har funnits inom SBU sedan början av 2000-talet och är en instruktionsbok för att bygga upp och driva en hamn. Egenkontrollen består av olika checklistor för att uppfylla myndigheternas krav på egenkontroll av klubbarnas verksamhet.

SBU deltog vid European Boating Associations möte i april

European Boating Association, EBA är den europeiska sammanslutningen av båtorganisationer och arbetar med gemensamma båtlivsfrågor i Europa.
Inom EBA finns det flera olika arbetsgrupper varav Sverige deltar i arbetet kring båtlivsfrågor samt båtåtervinning.
Sverige är med våra många medlemmar ett av de största medlemsländerna inom EBA och kan därigenom vara med och påverka många frågor. Informationen och kompetensen vi får tillgång till genom EBA är en viktig resurs för SBU i den politiska värld som vi verkar inom. Våra politiker träffar sina europeiska kollegor ofta och politiska idéer sprider sig numera blixtsnabbt genom Europa. Ska vi kunna påverka måste vi veta vad som händer överallt och därför är deltagandet i EBAs möten viktigt för SBU.
Senaste protokollet från EBAs möte hittar du här:EBA_2015_GA1_Venice_Minutes_v1-2

Vill ni vara SBUs ansikte utåt?

Vi har startat arbetet med en helt ny webbplats för Svenska Båtunionen och vi ser redan nu att vi behöver fler och bättre bilder som visar båtklubbsverksamhet.
Vi söker därför massor av bilder från båtklubbar, gärna från olika årstider.
Bilderna ska förmedla något av följande budskap: Båtklubb, gemenskap, arbete, glädje, generationer, samarbete, båtliv eller något annat som ni tycker speglar det vi står för inom SBU.
Vi kan inte ge någon ekonomisk ersättning men lovar att ange fotograf, ta med bildtext och länka bilderna till er hemsida. Tänk på att vi måste få rättigheterna att använda bilderna på vår hemsida och annat presentationsmaterial för vår verksamhet.
Bilder mailas till info@batunionen.com.

Semestertider på SBUs kansli

Under perioden vecka 29-32 är bemanningen på kansliet reducerad pga semester. Kansliet är bemannat hela tiden, men servicetiden kan bli lite längre än normalt.