Välkommen

Årsmöte 11 mars 2017 på Spiran

Posted by på 01:58 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 11 mars 2017 på Spiran

VBF loggaAlla förbundets båtklubbar hälsas hjärtligt välkomna till Spiran, Sikeå kl. 11:30 lördag den 11:e mars, där vi börjar med lunch innan årsmötesförhandlingarna tar vid kl. 13:00.

Kallelse till VBF:s årsmöte finns här. Här finns förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, fjolårets årsmötesprotokoll, resultatrapport, balansrapport budget, verksamhetsplan och förslag till ändrade stadgar med tillhörande direktiv. Dessutom bifogas aktuella val samt revisionsberättelse.

Var snäll anmäl alla klubbens årsmötesdeltagare i formuläret nedan så vi kan beställa lunch och fika.

Anmälan båtdag
Förnamn
Efternamn
Skickar

BAS-utbildning i vår.

Posted by på 11:37 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning i vår.

Om en dryg månad kommer vårens BAS-utbildningar att dra i gång. Ta därför ett samtal inom styrelserna och se till att ni anmäler de som behöver gå våra kurser. Kurserna går i Skellefteå och Umeå, och för de klubbar som har lång färdväg kan reseersättning utgå vid samåkning.

Anmälan sker direkt till Valter Lindh på den mejladress  som finns i denna pdf-fil. Där finns även detaljer om kursen m.m.

Vidare finns det ett produktblad som beskriver hur BAS fungerar och vad det kan användas till.

 

Isläget

Posted by på 09:27 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Isläget

Här finns isens utveckling och dagens utbredning.

BAS-utbildning inom VBF

Posted by på 20:52 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning inom VBF

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3aInom VBF har det under den gångna säsongen hållits fyra utbildningsserier i BAS, tre i Umeå och en i Skellefteå. De klubbar som hitintills deltagit i kurserna är: Kåge BK, Bureå BS, Sikeå BK, Patholmsvikens BK, Obbola BK, Gimonäs BK, Umeå SS, Umeå MS och Rundviks BK. I dagsläget är det 40 medlemmar i de olika klubbarna som lärt sig hantera BAS i olika funktioner.

Vi fortsätter vår utbildningssatsning efter båtupptagningen och hoppas då få med klubbarna i  mellanbygden, inlandet och söder om Umeå. Naturligtvis ser vi också till att de klubbar som behöver hjälp p.g.a. funktionärsbyte eller annat behov får sina behov tillgodosedda.

De klubbar som i dagens läge nyttjar BAS fullt ut har bara lovord att säga vad gäller förenklingen av klubbens administration. Se till att också er klubb får den chansen.

Har ni frågor eller synpunkter om BAS så ta gärna kontakt med Valter Lindh, 070-553 90 36.

Båtriksdagen på Romantica

Posted by på 16:41 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Båtriksdagen på Romantica

VBF:s Delegation: Marie Jonsson, Valter Lindh och Peter Jonsson.

VBF:s Delegation: Marie Jonsson, Valter Lindh och Peter Jonsson.

Årets Båtriksdag startade den 8:e april på färjan Romantica på en resa till Tallinn t.o.r. Efter inledande förhandlingar samlades vi före middagen med mingel för att lära känna varandra.

Nästa morgon var vi uppdelade i utskott där vi skulle gå igenom motioner och propositioner. Peter och Valter satt i var sitt utskott för att täcka allt. Det som diskuterades var bland annat Sjöfyllerilagen, Båtriksdagens utförande, Ungdomsstipendium, Stadgeändringar, Budget och Verksamhetsplanen. Det mesta gick efter VBF:s önskemål.

Vid tiotiden var vi förtöjda i Tallinn där det stod tre bussar med guider och väntade på oss för en rundtur i staden. Mycket hade ju bombats sönder under 2:a Världskriget, men den gamla Hansa-staden med sin ringmur var återuppbyggd till sitt gamla utseende, innehållande bl.a. parlamentsbyggnaden, presidentresidentet, ett antal ambassader och en rysk-ortodox kyrka som var väldigt vacker både inom- som utomhus. Vi besökte Olympiaparken där 1980:s seglingsolympiad gick av stapeln och fortsatte med att titta på olika stadsdelar(en speciell för den ryska befolkningen). Slutligen stannade vi för lunch på en restaurang som heter Platz.

Rein Lillesaar berättar om byggnaden och vad som ska serveras.

Rein Lillesaar berättar om byggnaden och vad som ska serveras.

Det var ett gammalt, delvis bombat, lagerhus, som man har restaurerat och murat upp tjusiga valv i tak och bärande valvbågar, vilket gjorde akustiken perfekt, man hör bara det som sägs vid det egna bordet. En av SBU:s styrelseledamöter, Rein Lillesaar, hade vidtalat sina brorsbarn, som byggt upp restaurangen, att ta fram en god lunch. Det blev svamp- och rotfruktssoppa  och därefter en lammrätt vilket var väldigt gott. Jag har inte smakat något liknande i Sverige utan vid förfrågan fick jag veta att det var ett gammalt, genuint Estländskt recept.

Tillbaks ombord fortsatte förhandlingarna och när budgeten diskuterades beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad. När vi sedan kom till valen lyckades Norra Norrlandsförbunden att få in en egen ledamot i Unionsstyrelsen. Det är Örjan Pekka från Kalix SMS, 48-årig ordförande för Kalix SMS, samt chefredaktör på Haparandabladet. Vi tror nu att de speciella frågor vi har här uppe kommer att få en större genomslagskraft i framtiden.

Båtriksdagen avslutades och för de som är intresserade kommer nog protokollet att kunna läsas på  SBU:s hemsida snart. Presidiet har nämligen sex veckor på sig att få fram ett justerat protokoll. Slutligen blev det en gemensam middag innan det var dags att koja. Vi debarkerade 10:15 på söndagen efter en fullspäckad och arbetsam resa.

Valter Lindh

 

VBF:s Båtdag den 5:e mars i Sikeå

Posted by på 11:27 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för VBF:s Båtdag den 5:e mars i Sikeå

Valter Lindh öppnar mötet. Copywright: Bengt Hallberg

Valter Lindh öppnar mötet. Copywright: Bengt Hallberg

VBF:s Årsmöte inleddes med att vice Ordf. Valter Lindh hälsade alla välkomna. Vårt Miljöombud Bengt Hallberg redovisade sedan på ett utmärkt sätt hur det såg ut med toatömningsstationer inom vårt förbund.

Därefter öppnades det formella årsmötet och till presidium valdes Hans Öhlund till mötesordförande och Peter Jonsson, sekreterare.

Vid valen utökades styrelsen med Hans Öhlund, Kåge Bk, och Ulf Forslund, Nordmalings Bk. Budgeten och Verksamhetsplanen diskuterades och fastställdes. Årsavgiften till VBF ska på styrelsens förslag rabatteras med 5:-, och en översyn av stadgarna m. bilagor ska genomgå en översyn. Slutligen avslutade Hans Öhlund ett väl genomfört möte.

Presidiet. Copywright: Bengt Hallberg

Årsmötesprotokollet finns på våra medlemssidor.

 

BAS-utbildning har varit populär i vinter

Posted by på 19:07 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för BAS-utbildning har varit populär i vinter

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3aUnder den gångna vintern har vi haft möjligheten att utbilda 30 stycken nya brukare av BAS från tio olika klubbar i Umeå, Holmsund och Skellefteå. De har lärt sig systemet vad gäller administration, ekonomi samt hamnskötsel. Sedan har de inom respektive klubb delat upp inom sig vem som ska sköta respektive ansvarsområde

Man har upptäckt hur mycket enklare klubbens skötsel blir om man använder sig av BAS och uppskattar det initiativ SBU tagit för att via det webb-baserade programmet minska arbetsbördan för administratörer, kassörer och hamnansvariga. När sedan kursledaren Valter Lindh lovat att ställa upp med support via mail och telefon undrade man varför inte alla Sveriges båtklubbar nyttjar den här möjligheten. IMG_2031

Här ses deltagare från Rundviks Båtklubb, Umeå Motorbåtssällskap och Umeå Segelsällskap fördjupa sig i programmet under överinseende av kursledaren längst upp till höger.

Nu blir BAS ännu bättre!

Posted by på 02:18 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Nu blir BAS ännu bättre!

f5dca2c7-e2fd-440e-8de4-5e7d68f4ae3a Nu har SBU släppt nyheter i BAS. För klubbarnas BAS-administratörer och andra funktionärer kommer här en beskrivning av de nya funktionerna.

Läs här alla BAS-nyheter.

Var finns flytvästarna i VästerbottensKuriren

Posted by på 08:40 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Var finns flytvästarna i VästerbottensKuriren

FlytvästFlytväst el. inte flytväst har varit frågan som debatterats mellan Bengt Hallberg, VBF:s Miljö- och Säkerhetsansvarige, och Invar Näslund, VK:s chefredaktör. Efter en tids E-postväxling fick slutligen Bengt in sin insändare (med kommentar från Ingvar Näslund).

Läs insändaren här,

Nu börjar VBF:s utbildning i BAS-K

Posted by på 01:25 in Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Nu börjar VBF:s utbildning i BAS-K

BAS – Båtunionens AdministrationsSystem

Vad är BAS-K

BAS står för Båtunionens AdministrationsSystem, K för klubb. Det finns ytterligare delar i BAS ämnade för olika användning – BAS-M (endast medlemshantering utan båt- och avgiftshantering mm, gemensam med övriga organisationsdelar inom SBU – andra klubbar, båtförbund samt riksverksamheten (Båtliv, årsrapportering, mm)), BAS-F (de regionala Båtförbundens motsvarighet till BAS-K) och BAS-B (hantering/registrering av säkerhetsbesiktningar).

Varför ska vi välja BAS-K? – Säkerhet

Backup av BAS görs varje dygn. En backup per vecka sparas i sex veckor. En backup per månad sparas i sex månader. Blir något fel förlorar man maximalt ett dygns arbete. Samtidigt kan du återställa fel som upptäckts flera månader efter de inträffade.

Varför ska vi välja BAS-K? – Tillgänglighet

Gränssnittet är utvecklat för användning på ”normalstor” datorskärm men går att använda på så små skärmar som mobiltelefon.

Varför ska vi välja BAS-K? – Kontinuitet

I och med att BAS är helt webbaserat är det väldigt enkelt att lämna över mellan personer. Man behöver inte lämna över någon hårdvara. Man behöver inte lämna över/flytta någon data. Det enda som krävs är att den nya funktionären får ett användarkonto i BAS med rätt behörighet samt en introduktion i hur BAS fungerar.

Utbildning i BAS-K

Nu börjar snart VBF:s utbildning för era klubbfunktionärer. Se till att dessa anmäler sig senast den 15:e september.

Utbildningen äger rum i Skellefteå, Storuman och Umeå. Den är helt gratis och bilersättning utgår. Samåkning gäller. Läs vidare i vårt brev.